Dodanie klucza GPG

Często podczas instalacji występuje komunikat "Brak klucza GPG". By się go pozbyć wystarczy dodać ten klucz. Otwieramy konsolę i wpisujemy:

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com KLUCZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.