Instalacja programow

Instalacja programów w Linuksie odbywa się za pomocą pakietów, które są już skompilowane i gotowe do odpalenia, badź spakowane (zarchiwizowane) do jakiegoś formatu np : tar.gz, tar.bz2 i dopiero po dekompresji gotowe do kompilacji. Niektóre dystrybucje Linuksa posiadają własne formaty plików, przykładowo - Slackware - .tgz, Debian- .deb, Red Hat- .rpm, w takim przypadku dystrybucje te posiadają odpowiednie narzędzia do instalacji tych pakietów.

Archiwizacja - służy do połączenia wielu plików w jeden w celu łatwiejszego ich przenoszenia lub przechowywania,

Kompresja - polega na zmniejszeniu ilości zajmowanego miejsca na dysku przez plik lub katalogu

Dekompresja - rozpakowanie pliku, lub katalogu – działanie przeciwne do kompresji
TAR - popularne narzędzie do archiwizacji plików, które zawiera również przełączniki umożliwiające kompresję archiwum z wykorzystaniem gzip lub bzip2

Znaczenie popularnych rozszerzeń:
- .tar (archiwum tar)
- .tar.gz (archiwum tar skompresowane gzipem)
- .tar.bz2 (archiwum tar skompresowane bzip2)

Wszystkie czynności są wykonywane pod konsolą - choć łatwiej wykonać to w X-ach ,warto wiedzieć jak się robi to ręcznie 😉
Archiwizacji, Kompresja :

1. Aby zarchiwizować plik w konsoli należy wydać w komendę :

 tar cf Tapety.tar_* 

Jeśli chcemy wiedzieć co dzieje dodajemy ''v'' przed ''cf'' .

2. Archiwizacja (kompresja) do pliku tar.gz

 tar zvcf Tapety.tar.gz_*

Opcja ''z'' odpowiada za kompresję archiwum tar do postaci tar.gz w locie

3. Archiwizacja (kompresja) do pliku tar tar.bz2

 tar zvcf Tapety.tar.bz2_*

DEKOMPRESJA

tar xvf Tapety.tar

tar zxvf Tapety.tar.gz

tar zxvf Tapety.tar.bz2

tar zxvf Tapety.tar.bz2 -C miejsce docelowe

Opcja ''-C'' służy do wskazania docelowego miejsca rozpakowania plików
Gdyby podczas dekompresji źródeł wyskoczył błąd w stylu :
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Zakończenie z błędem z powodu uprzednich błędów
należy pozbyć się opcji ''z'' z linii komend .
INSTALACJA

Jak już wspomniałem wcześniej programy na Linuksie instaluje się na 2 sposoby:

- gotowych pakietów przygotowanych pod daną dystrybucje (w takim przypadku dystrybucje te posiadają odpowiednie narzędzia do instalacji tych pakietów)

lub

- przez kompilację źródeł - większość instalacji programów wykuje się po wydaniu komend :

./configure
make
make install

Ale by być pewnym jak zainstalować dany program należy po dekompresji źródeł odnaleźć plik README lub INSTALL i przeczytać jak należy wykonać instalacje.

Podczas instalacji programu za pomocą wyżej wymienionych komend można pokusić się o wskazanie miejsca docelowego instalacji programu , aby nie robić sobie ''śmietnika'' z systemu. A robimy to tak :

./configure –-prefix=ścieżka instalacji
make
make install

Gdy naciśniemy ENTER rozpocznie się sprawdzanie konfiguracji + instalowanie programu kadu w folderze INSTALKA, gdy zakończy się configure wpisz make a po jego wykonaniu make install a potem odpal program z folderu w którym się zainstalował – znajduje się on w moim przypadku w folderze /Programy/INSTALKA/bin/kadu

Gdy system przeprowadzi CONFIGURE bez żadnego błędu, reszta instalacji powinna przebiegać już bezproblemowo. Jeżeli wystąpił błąd szukamy co '' jest nie tak '' w konsoli i pytamy wujaszka google o odpowiedz , bądź rejestrujemy się na forum i zadajemy pytania 🙂

Gdy po instalacji progamu nie możemy zlokalizować miejsca jego instalacji wydajemy w konsoli komendę :

whereis nazwa progamu
I to by było na tyle jeśli chodzi o INSTALACJE , KOMPRESJE, DEKOMPRESJE i ARCHIWIZACJE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.